توجه: چنانچه فرم ثبت اطلاعات فردی را در مراحل قرعه کشی تکمیل نموده اید، نیاز به ثبت مجدد نمی باشد

شماره پرسنلی
فرهنگی گرامی:
به منظور برقراری تماس آسان و مستقیم با شما و ارسال آخرین اطلاعات موسسه و شرکت های تابعه، مشخصات خود را ثبت نمایید.تعداد شرکت کنندگان: 272137