مقدمه
تاریخچه تاسیس
و نگاهی کوتاه به صندوق ذخیره فرهنگیان

مقدمه
صندوق ذخیره فرهنگیان در حالی چهاردهمین سال فعالیت خود را سپری می کند که با وجود فراز و نشیب های متعدد در گذر زمان توانسته با عنایات پروردگار متعال و با سرمایه اعتماد آحاد فرهنگیان و تلاش مدیران و دست اندرکاران موسسه در ادوار مختلف به یکی از بزرگترین موسسات مشتری مدار کشورتبدیل گردد.
پر واضح است که این توفیق بزرگ و جایگاه رفیع مرهون صبر و بزرگواری قشر فرهیخته فر هنگی است و حرکت به سمت تعالی جز با پشتیبانی و حمایت جامعه فرهنگی کشور میسر نخواهد بود.
توجه به پیکره صندوق ذخیره فرهنگیان که از یک سو با دارا بودن حدود هشت صد هزار عضو فرهنگی به عنوان سپرده گذار و از سوی دیگر بیش از 20 شرکت با موضوعات مختلف اقتصادی موجب گردید تا مدیریت صندوق، سال جاری را با شعار شفافیت ، مشارکت ،پاسخگویی آغاز نماید و در اولین قدم برای تحقق شعار خود اقدام به برپایی نمایشگاهی تحت عنوان «نمایشگاه دستاوردهای صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های تابعه» نماید.
این نمایشگاه به مدت 3 روز از 16 آذر ماه 1387 در محل مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف معرفی شرکت های تابعه و آشنایی فرهنگیان گرامی با حوزه های سرمایه گذاری صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار گردید. این موسسه معتقد است برگزاری نمایشگاه به دلیل حضور شرکت های تابعه در یک مجموعه نه تنها موجب هم افزایی شرکت ها خواهد شد بلکه ارائه آخرین دست آوردها نیز نقش به سزایی در ایجاد انگیزه مشارکت هرچه گسترده تر همکاران فرهنگی در روند رو به رشد موسسه خواهد داشت.
این موسسه امیدوار است با تجربه بدست آمده در برپایی نخستین نمایشگاه بتواند با بر طرف کردن نقاط ضعف و بالابردن سطح کمی و کیفی، نمایشگاه های مشابه را در سایر استان ها برگزار نموده تا از این رهگذر ضمن شفاف سازی و پاسخگویی مناسب زمینه دلگرمی و امید به آینده بیش از پیش فراهم گردد.

روابط عمومی صندوق ذخیره فرهنگیاننگاهی کوتاه به صندوق ذخیره فرهنگیان

تاریخچه تاسیس
با نام فرهنگیان نام معلم نیز همراه است. معلمان عمر گرانبهای خویش را صرف تعلیم و تربیت فرزندان این مرزو بوم می کنند تا زمینه علم آموزی نسل آینده فراهم گردد.
حال وظیفه ایجاد آسایش و رفاه این گوهران گرانبها با کیست؟
در اواخر سال 73 اندیشه ارتقاء معیشتی و رفاه فرهنگیان مطرح گردید و مسئولان وقت وزارت آموزش و پرورش را بر آن داشت تا با ارائه طرح افزایش قدرت مالی دوران بازنشستگی در راستای تحقق این هدف مهم تلاش نمایند.
در نهایت طرح در وزارتخانه کامل شد و با تصویب مجلس شورای اسلامی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ 7/3/1374 در اجرای تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طی تصویب نامه شماره 1359/ت14956-ه مورخ 11/2/74 هیات وزیران تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردید و تا به امروز طی قانون برنامه سوم توسعه ماده 147 و ماده 53 برنامه چهارم توسعه نیز استمرار یافته است.

تبصره 63 برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام نماید، فرهنگیان می توانند ماهانه حداکثر مبلغ پنج درصد حقوق و مزایای خودرا به حساب صندوق واریز نمایند.
دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را که به همین منظور در بودجه سالانه منظور می گردد، به صندوق مزبور واریز نماید. سهم الشرکه فرهنگیان (که عبارت است از جمع پرداختی عضو و سود متعلقه پرداختی دولت بعلاوه سود متعلقه) در هنگام بازنشستگی و از کار افتادگی و یا بازخریدی به آنان و در صورت فوت به وراث آنها مسترد کی گردد.
تبصره 63 برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قانون برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه به شرح ذیل مورد تأیید قرار گرفته است:

ماده 147 برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در جهت تحقق کامل اهداف تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره 63 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/9/1373 و تامین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور، دولت مکلف است:
الف) کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت در صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید.

ماده 53 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مواد 149 و 151 و بند الف ماده 147 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 و اصلاحی های آن برای دوره برنامه چهارم (1384-1388) تنفیذ می گردد.
هدف از تشکیل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به استناد تبصره قانون مربوطه (تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه، ماده 147 قانون برنامه سوم و ماده 53 برنامه چهارم توسعه کشور) و روح حاکم بر اساسنامه، حمایت و کمک به تامین مالی فرهنگیان به عنوان اصلی ترین ارکان نظام آموزشی کشور پس از خروج از خدمت است.

اهداف و سیاستها
موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سازمانی اقتصادی با برخورداری از اعتماد روزافزون فرهنگیان محترم و حمایت دولت می کوشد تا با فعالیت های اقتصادی نظیر اداره شرکتها، سرمایه گذاری در سهام شرکتها و صنایع بزرگ از جمله نفت / پتروشیمی و معادن و انجام امور خدماتی منافع اقتصادی فرهنگیان عضو را به حد اکثر برساند.
صندوق ذخیره فرهنگیان برای دستیابی به حداکثر سود که فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد، تلاش می کند با بکارگیری دیدگاه های نوین اقتصادی در کلیه امور و رعایت اصل هسته کوچک و شبکه بزرگ مناسب ترین خدمات و منافع اقتصادی را برای فرهنگیان تأمین کند.گردش کار نمایشگاه
به پیشنهاد مدیریت محترم عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در راستای تحقق شعار “شفافیت ، پاسخگویی ، مشارکت” بر پایی نمایشگاه صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت های تابعه در اولویت برنامه های موسسه قرار گرفت. آقای مهندس شایسته نیا طی جلسه ای با حضور مدیران عامل شرکت های تابعه به تبیین نقطه نظرات خود در خصوص اهمیت امر اطلاع رسانی پرداخت و ضمن تاکید به برگزاری نمایشگاه، مشارکت فعال شرکت های تابعه را خواستار شد. در ادامه مدیران عامل شرکت ها ضمن استقبال از پیشنهاد مطرح شده نظرات خود را پیرامون چگونگی برگزاری با کیفیت نمایشگاه بیان نمودند و در نهایت ستاد اجرایی تعیین گردید.

ستاد اجرایی نمایشگاه
به منظور تدوین سیاست ها و برنامه ریزی لازم و همچنین نظارت بر مراحل اجرایی نمایشگاه ، ستادی متشکل از آقای محدث خراسانی جانشین مدیر عامل به عنوان رئیس ستاد ، آقای مهندس کهزادی مدیر عامل شرکت صنایع آموزشی و آقای مهندس دولت زاده به عنوان مدیر برگزاری نمایشگاه وآقای مجتبی پاکراد از واحد ارتباطات و اطلاع رسانی صندوق به عنوان مسئول تبلیغات آغاز به کار نمود.
بلافاصله جلسات ستاد به منظور فراهم آوردن مقدمات برگزاری و هماهنگی با شرکت های تابعه و برنامه ریزی لازم تشکیل گردید . طی این جلسات موضوعاتی چون ، نحوه اجرا ، زمان و مکان برگزاری ، تهیه و تدارک ملزومات و امکانات مورد نیاز و نظارت برعملکرد و پیشرفت کار ، نحوه اطلاع رسانی و دعوت از مدعوین به شرح ذیل اتخاد تصمیم شد.

1- آقایان مهندس کهزادی و مهندس دولت زاده مسئولیت برگزاری نمایشگاه را به عهده گرفتندو مقرر شد باتشکیل کمیته اجرایی، بخشهای آماده سازی غرفه ها، سازماندهی شرکت های تابعه ،تعیین مسئول امور مالی و امورپذیرایی روند کار پیگیری گردد. از جمله فعالیتهای دیگر ستاد اجرایی میتوان به تعیین و تخصیص فضا به شرکت ها ، آرایش فضا ، تهیه تجهیزات و امکانات موردنیاز ، تهیه وسایل و برنامه ریزی جهت پذیرایی از مدعوین مراسم افتتاحیه و اختتامیه اشاره نمود.

2- واحد ارتباطات و اطلاع رسانی صندوق درراستای وظایف محوله از سوی ستاد نمایشگاه موارد زیر را پیگیری و اجرا نمود.

این واحد با تشکیل ستاد خبری نمایشگاه ، واحد انفورماتیک و طراحی ، واحد تبلیغات نسبت به آماده سازی بروشور و اطلاعات نمایشگاه ، تامین هدایای صندوق ، تهیه پوستر و دعوت نامه برای مدارس تهران و شهرستانهای تهران، تهیه کارت دعوت جهت مهمانان ویژه و پیگیری ارسال آنها ، تبلیغات محیطی نمایشگاه، برنامه ریزی اجرای مراسم افتتاحیه و اختتامیه اقدام نمود.

اقدامات ستاد خبری نمایشگاه:
برگزاری نشست خبری، تهیه عکس، فیلم، مصاحبه، تهیه بولتن ویژه اخبار روزانه نمایشگاه، تهیه اخبار و ارسال برای مطبوعات و سایت های خبری.
واحد انفورماتیک نسبت به تهیه سی دی تبلیغاتی حاوی اطلاعات صندوق و شرکتهای تابعه ، تهیه انیمیشن لوگوی شرکتها ، جمع آوری اطلاعات فردی بازدیدکنندگان، ارسال شماره تلفن های صندوق و شرکتهای تابعه از طریق سیستم بلوتوث وانجام عملیات نظرسنجی بصورت الکترونیک اقدام نمود.

شرکت های تابعه حاضر در نمایشگاه:
بانک سرمایه، بیمه شرف اطمینان، بیمه معلم،پترو فرهنگ، تأمین مسکن فرهنگیان، زاگرس، سرمایه گذاری صدف، سرمایه گذاری فرآیند، سرمایه گذاری فرهنگیان، لیزینگ و رفاه فرهنگیان، ایران ارقام، بازرسی مهندسی ایران، بازرسی مهندسی و صنعتی ایران، پژوهش و نوآوری، پلور سبز، تجهیزات مدارس ایران، خدمات بازرگانی آموزش ایران، ساختمانی معلم، سرگرمیهای علمی، صنایع آموزشی، کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

روند اجرای نمایشگاه:
1- نشست خبری
این نشست با حضور مدیر عامل محترم صندوق آقای مهندس شایسته نیا و همچنین جانشین محترم مدیر عامل آقای محدث خراسانی و گروهی از خبرنگاران رسانه های جمعی، مطبوعات و خبرگزاری ها به منظور تهیه پیش خبر برگزاری نمایشگاه در محل صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل گردید.

2- مراسم افتتاحیه
این مراسم 8 صبح روز 16 آذر ماه در سالن غدیر مرکز آفرینش های فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز و پس از پذیرایی از مدعوین، آقای شایسته نیا به ایراد سخنرانی پرداخت و درادامه نمایشگاه صندوق و شرکت های تابعه رسماً افتتاح گردید.

3- آغاز فعالیت نمایشگاه
تعداد بیست شرکت از شرکتهای تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان در این نمایشگاه حضور به هم رسانده و در غرفه های اختصاصی با روش های متنوع تبلیغاتی و اطلاع رسانی به معرفی حوزه فعالیت خود پرداخته و بازدید کنندگان را از کم و کیف توانایی های خود آشنا نمودند. همچنین تعدادی از شرکتهای تابعه در خلال برگزاری نمایشگاه ضمن معرفی دستاوردهای خود اقدام به ارائه خدمات ویژه به بازدیدکنندگان فرهنگی نمودند. این شرکت ها عبارتند از :خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس، لیزینگ و رفاه فرهنگیان، بیمه معلم ، تامین مسکن فرهنگیان، ایران ارقام، صنایع آموزشی.

4- مراسم اختتامیه
این مراسم با قرائت قرآن و تواشیح توسط گروه قدرآغاز و سپس آقای مهندس شایسته نیا به ایراد سخنرانی پرداخته و ضمن تقدیر از برگزار کنندگان و بازدیدکنندگان، جوایز طرح نظرسنجی صندوق ذخیره فرهنگیان را به تعدادی از برندگان شهر تهران و شهرستانهای تهران اهداء نمود. در ادامه، مراسم قرعه کشی اهداء تسهیلات و جوایز ویژه چهاردهمین سال تاسیس صندوق توسط مهندس نوری فرد مدیرعامل شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی بصورت رایانه ای انجام گردید.
پس از مراسم اختتامیه مدعوین جهت پذیرایی به سالن پذیرایی راهنمایی شدند.